Integritetspolicy - Frisörgrossist Capura of Sweden

Vi på Frisörgrossist Capura of Sweden är glada att du är intresserad av vår integritetspolicy. I den här policyn kommer du att ta del av vad en personuppgift är, vilka och i vilken omfattning personuppgifter samlas in samt i vilket syfte insamlingen sker. Detta på grund av att din integritet är viktig för oss och att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vi på frisorgrossistcapura.se, Capura of Sweden AB värnar om din personliga integritet och eftersträvar att bibehålla en hög nivå av dataskydd. För oss är det viktigt att du känner dig trygg i vår behandlig av dina personuppgifter, därför är du välkommen att kontakta vår kundtjänst om du har frågor eller funderingar kring vår integritetspolicy.

Vad menas med personuppgifter?
Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan identifiera en i livet fysisk person. Personuppgifter som vi behandlar är ditt för- och efternamn, din adress, ditt telefonnummer, ditt personnummer och din e-postadress.
Varför använder vi dina personuppgifter?

De situationer där vi kan komma att behandla ditt personnummer är vid köp, när vi behöver identifiera dig i kundserviceärenden, eller när du begär information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, eller begär att vi rättar uppgifter om dig som är felaktiga. Det gäller också om du ber oss radera, begränsa eller begär en kopia på de personuppgifter vi har om dig, samt när du har frågor kring ditt köp, frågor om produkter, returhantering, leveransfrågor eller ändringar av befintlig order eller liknande ärenden.

De personuppgifter som vi samlar in från dig lagras i regel inom Europeiska Unionen eller det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EU/ EEA), men kan även när så krävs överföras och bearbetas i ett land utanför EU/ EEA. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning och utan att dina lagstadgade rättigheter undergrävs. Du har rättigheten att begära information om de personuppgifter vi samlar om dig. Du kan kontakta vår kundtjänst, som kommer att skicka över den information du söker. Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. När du kontaktar kundtjänst kommer du att få ett formulär skickat till dig, antingen via post eller mail enligt ditt önskemål. Formuläret måste fyllas i korrekt och skickas åter till oss, via rekommenderat brev. I formuläret måste du även legitimera dig enlig instruktionerna.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
Vi hanterar följande uppgifter:
- Folkbokföringsnamn
- Personnummer
- Kontaktuppgifter som adress, e-post och telefonnummer
- Betalningshistorik
- Betalningsinformation
- Din korrespondens
- Uppgifter om köp, tid samt datum vid köp, köptillfälle, reklamationer eller andra fel/klagomål

Klarnas dataskyddspolicy
Vi samarbetar med Klarna för alla betalningar. Klarna värnar om din personliga integritet, vilket innebär att de alltid samlar in och hanterar personuppgifter ansvarsfullt med din integritet i åtanke. Här kan du läsa mer om Klarnas dataskyddspolicy.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse.
Denna insamling av dina personuppgifter utförs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter, eller upp till sju år för data som behandlas enligt bokföringslagen.
Vi hanterar även dina uppgifter i samband med företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt vara).

Vi strävar efter att personuppgifter behandlas med den berörda personens samtycke. Ett lämnat samtycke kan alltid återkallas. Om ett samtycke återkallas kommer vi, Capura of Sweden AB inte att behandla personuppgifterna ytterligare och inte heller uppdatera tidigare lämnade uppgifter. För de fall ett samtycke återkallas avslutas behandlingen omedelbart. Det ska dock noteras att trots återkallat samtycke kan viss behandling kan vara nödvändig för att fullfölja lag eller avtal.

Vem har tillgång och behandlar dina personuppgifter?

Vi har personuppgiftsbiträden som i nödvändiga fall behandlar dina personuppgifter. Personuppgiftsbiträden involverar företag som hjälper oss med:
- Transporter (Logistikföretag)
- Betallösningar (Kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer som Klarna Bank AB)
- IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)
När personuppgiftsbiträden involveras är det endast för ändamål som är förenliga med den information som har samlats in (exempelvis för att kunna uppfylla våra åtaganden enlig köpeavtalet) Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträdande för att säkerställa garantier angående säkerhet och sekretess för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med samtliga personuppgiftsbiträden som garanterar säkerheten för hur dina uppgifter behandlas. Avtalet åtar sig även att följa våra samt lagens säkerhetskrav, begräsningar och krav.
För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser:
Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:
- Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott
- Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer)
- Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer)
När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.
Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga

Vi månar om dig som kund och därför är det viktigt för oss att kunna utvärdera, utveckla och förbättra vår e-handelsplattform och din upplevelse av att handla av oss samt att kunna erbjuda dig personlig och relevant upplevelse i vår webbshop.
Förutom att dina personuppgifter kan användas som identifikation kan även dina personuppgifter användas för direktmarknadsföring, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta vår kundtjänst för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Därmed behandlar vi information som
- Ålder
- Kön
- Bostadsort
- Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)
- Korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter
- Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (till exempel språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform)
- Information om hur du använder våra hemsidor via “cookies”. Du kan läsa mer om vad cookies är och hur vi använder dem här.
Information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc

Data som automatiskt samlas in av oss när du besöker vår hemsida

Vad är en cookie?
En cookie är en textfil som lagras på din dator eller mobila enhet och som innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera besökaren.
Det finns huvudsakligen två typer av cookies och capura.se använder sig av båda:

Typ 1: sparar en fil permanent på din enhet, dessa används för att kunna mäta hur du som besökare rör dig på hemsidan.
Typ 2: kallas "Session-Cookies". Under tiden du är inne och besöker webbplatsen delar vår webbserver ut en unik identifieringssträng för att inte blanda ihop dig med andra besökare. En "Session-Cookie" lagras aldrig permanent på din dator utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Varför använder vi oss av cookies?
Cookies används för att maximera en webbplats funktioner och därigenom kunna förbättra köpupplevelsen för dig som kund. Med hjälp av cookies kan webbplatsen till exempel hålla reda på vilka varor du har placerat i varukorgen.
Om du önskar att avstå från att cookies används så stängs det av i din webbläsares säkerhetsinställningar. Tillvägagångssättet varierar beroende på vilken webbläsare du har. Det innebär dock att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.
Läs mer om cookies på Post och Telestyrelsens webbplats www.pts.se.

Vi förbehåller oss alltid rätten att kunna ändra och uppdatera vår integritetpolicy för att kunna åtgärda eventuella fel eller för att kunna uppfylla nya tekniska- och legala krav. Den senast uppdaterade versionen av vår integritetspolicy hittar du alltid här, på vår hemsida.